top of page

Arodbiedrības publicitāte mēdijos 2013.gadā


Arodbiedrības publicitāte mēdijos 2013.gadā

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība aizvadītajā gadā presē parādījusies 53 reizes, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība - 128 reizes,Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrība - 14, Latvijas Celtnieku arodbiedrība - 4, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS - 20, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība - 21, Latvijas Industriālo Nozaru arodbiedrība - 6, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija - 6, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība - 7, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība - 2, Latvijas Meža Nozaru arodu biedrība - 2, Latvijas arodbiedrība "Enerģija" - 1, Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija - 1, Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība - 1, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība - 1, Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācija – 1.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page