top of page

Arodbiedrība atkārtoti neatbalsta darba līguma uzteikšanu Saeimas Kancelejas direktoram Steinam


Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība šodien nolēma neatbalstīt darba līguma uzteikšanu Saeimas Kancelejas direktoram Mārim Steinam, sacīja arodbiedrības priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons.

Arodbiedrības juridiskā komisija šādu lēmumu pieņēma vienbalsīgi.

Saeima bija lūgusi uzteikt darba līgumu Steina prettiesiskas rīcības dēļ, taču lietai iesniegtajos materiālos šādai apsūdzībai nebija pierādījumu. Parlamenta jeb darba devēja pārstāvji uz sēdi nebija ieradušies aizņemtības dēļ, un Jirgensona pieredzē tas ir pirmais gadījums, kad darba devējs neierodas pārstāvēt savu pozīciju.

Saeimai pēc lēmuma saņemšanas būs mēnesis laika, lai to apstrīdētu tiesā.

Jau vēstīts, ka Saeimas Prezidija vairākums 9.oktobrī pilnvaroja Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu (V) lūgt arodbiedrību pieņemt lēmumu par piekrišanu Steina darba līguma uzteikšanai.

Lēmumā norādīts, ka Steins nav izpildījis uzdevumu par Saeimas vairāku nodaļu vadītāju amata aprakstu precizēšanu un Kancelejas vadītājs pēc būtības nav sniedzis rakstveida paskaidrojumu par Prezidija attiecīgā lēmuma nepildīšanu. Tāpat Steinam tiek pārmesta sistemātiska citu Prezidija lēmumu nepildīšana.

Steins sacīja, ka ir izpildījis visus Saeimas Prezidija lēmumus, kuri bija tiesiski.

Āboltiņa skaidroja, ka iepriekšējais mēģinājums uzteikt darba līgumu bija kļūdains, jo tolaik prasība tika iesniegta nepareizas piekritības tiesai. Vaicāta, vai otrais mēģinājums būs veiksmīgāks, Saeimas priekšsēdētāja atbildēja, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī un tiesa šo jautājumu izvērtēs.

Prezidijs iepriekš pilnvaroja juristu Māri Knoku pārstāvēt Saeimas Prezidiju civillietā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Saeimas Kancelejas direktoru.

Steins toreiz pauda, ka viņam ir sajūta, ka Āboltiņa viņu plāno atlaist no amata kopš 2012.gada beigām, kad neesot tikusi veikta viņa novērtēšana.

Kā ziņots, Prezidijs iepriekš nolēma prasīt paskaidrojumus no Saeimas Kancelejas direktora Māra Steina par izmaiņu neapstiprināšanu vairāku vadošu Kancelejas darbinieku amata aprakstos.

Atsaucoties uz Kancelejas Personāla nodaļas vadītājas Māras Jurevskas vēstuli, Prezidijs norāda, ka Personāla nodaļā nav saņemts Steina rīkojums, ar kuru apstiprināti Prezidija sēdē precizētie apraksti. Līdz ar to Prezidijs secinājis, ka Kancelejas direktors, neizpildot noteiktos uzdevumus, ir pārkāpis Darba likumu, darba līgumu un citus saistošos dokumentus.

Steins skaidroja, ka viņš nav varējis amata aprakstus papildināt precīzi, kā to licis Prezidijs, taču viņš veicis citādu papildinājumu. Prezidija lēmumu neesot bijis iespējams burtiski izpildīt, jo tas būtu pretrunā ar Darba likumu, kas liedz papildu uzdevumu uzlikšanu. Steins amata aprakstos iekļāvis normu, ka struktūrvienības vadītājiem ir pienākums sadarboties ar Saeimas iekšējās drošības vadītāju un regulāri sniegt viņam visu ar amata pienākumu izpildi saistīto informāciju.

http://www.delfi.lv/news/national/politics/arodbiedriba-neatbalsta-darba-liguma-uzteiksanu-saeimas-kancelejas-direktoram-steinam.d?id=45102982

#mārissteinsarodbiedrībasaeima

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page