Pēc arodbiedrības biedru sūdzības, Dagdas novada Dome nepagarina darba līgumu ar darba devēju

November 25, 2014

Pēc arodbiedrības biedru sūdzības, Dagdas novada Dome nepagarina darba līgumu

ar darba devēju.

 

Situācijas apraksts:

 

Dagdas novada pašvaldībai

Un deputātiem

 

Ņemot vērā zemāk norādītus faktus un notikumus, uzskatam, ka ir nepieciešams, informēt pašvaldību un deputātus par R. Iliško uzvedību un darba stilu SIA „Dagdas komunālās saimniecības” valdes locekļa amatā.

 

Raimonds Iliško no pirmajām dienām ir pierādījis sevi, kā vadītājs spējīgs asām un neadekvātām rīcībām darbinieku attiecībā personisku ambīciju labā, spējīgs aizmirst vai atteikties no savējiem vārdiem, kas galu galā nelabvēlīgi  atspoguļojās  kolektīva un visās organizācijās darba efektivitātē.

 

Regulāri nebija darba vietā, īpaši pirmdienās, savukārt pieprasot darbiniekus (izlases kārtībā) rakstīt paskaidrojumus par nokavējumu 2-5 minūtes.

Strīdīgās situācijās  darba jautājumos draudēja ar atlaišanu vai iesniegumu policijā.
Mēģinājumā ievainot un sodīt atņēma no būvētājiem dienestu transportlīdzekļu, ar ko  ievērojami pazemināja darba ražotspēju organizācijā.

Pastavīgi demonstrē savu pārākumu darbinieku priekšā, pateicoties savam „ieņemamajam amatam”, kā arī demonstrē visatļautību, nebaidoties no soda.

 

Arodorganizācijas darbību un meģinājumi nokārtot kontaktu ar darba devēju ignorēja ne atzīstot to likumību. Vēloties pilnībā kontrolēt darbiniekus, neatbalsta viņu kultūras, izglītības un radošo spēju attīstību.

Vairākkārt kompromitēja sevi un  organizāciju  ar necienīgu  uzvedību, sazinoties  ar organizācijas klientiem, dažreiz  tas beidzās ar izjaukšanu  policijā.

 

Par atrašanās periodu amatā neizdevās uzlabot darba apstākļus un materiālo bāzi organizācijā, kā arī saņemt atzinību un nopelnīt autoritāti organizācijas darbinieku acīs.

Gluži otrādi parādīja sevi kā nekompetentu personu un ierobežotu vadītāju organizācijas darba specifikās.

 

Liela  kolektīva daļa sadala doto uzskatu par  R. Iliško personu, bet  dod  priekšroku  par to noklusēt, baidoties no viņa represīvām darbībām,  kā vadītāja un darba devēja.

 

Š.g. 25.09. R. Iliško griezās policijā ar melīgu iesniegumu par izdomāto zādzību organizācijā, par ko tika uzsākts kriminālprocess pret darbiniekiem A.Šaļti un I.Savicku.

Turpmāk  šie  darbinieki  tika  atstādināti no darba pienākumiem un tika atņemts  vēl

viens dienesta transports.

Tā rezultātā tika pārtraukti visi ieplānotie darbi dzīvokļu fondā.

 

Ar  savu  iesniegumu R. Iliško  apmeloja un mēģināja sabojāt dotu  darbinieku reputāciju kolektīvā un visas pilsētas acīs.

Izmeklēšanas gaitā  parādīja  dokumentu viltošanas mēģinājumus,  ar mērķi  atzīt  dotus personus  par vainīgiem, kā arī radīja baumas par viņus  ātro atlaišanu.

Nesagaidot policijas lēmumu un paskaidrojumu no darbiniekiem, griezās arodbiedrībā ar pieprasījumu sniegt piekrišanu par darba līgumus uzteikšanu ar darbiniekiem A.Šaļti un I. Savicku.

Tālāk turpināja  atrodošus darbnespējas lapās darbiniekus vajāšanu,  pastāvīgi  pieprasot  kādus  absurdus paskaidrojumus  uz neloģiskiem   jautājumiem.

 

Š.g. 29.10 Kriminālprocess tika izbeigts, sakarā ar to, ka I.Savicka un A.Šaļta rīcībā nav saskatāmas Krimināllikuma sastāva pazīmes, un pamatojoties uz noziedzīga nodarījuma sastāva trūkumu.

 

R. Iliško valdījumā laikā ievērojami pasliktinājās ekonomiskā situācija organizācijā, kā arī organizācijas reputācija partnerus, klientus un pilsētas iedzīvotājus acīs.

 

Mēs uzskatam, ka Raimonda Iliško uzvedība neabilst viņa ieņemamajam amatam un paužam no savas puses pilnīgu neuzticību.

 


 

Please reload

Featured Posts

Apbalvošana

December 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts

December 2, 2019

December 22, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags