top of page

Pēc arodbiedrības biedru sūdzības, Dagdas novada Dome nepagarina darba līgumu ar darba devēju


Pēc arodbiedrības biedru sūdzības, Dagdas novada Dome nepagarina darba līgumu

ar darba devēju.

Situācijas apraksts:

Dagdas novada pašvaldībai

Un deputātiem

Ņemot vērā zemāk norādītus faktus un notikumus, uzskatam, ka ir nepieciešams, informēt pašvaldību un deputātus par R. Iliško uzvedību un darba stilu SIA „Dagdas komunālās saimniecības” valdes locekļa amatā.

Raimonds Iliško no pirmajām dienām ir pierādījis sevi, kā vadītājs spējīgs asām un neadekvātām rīcībām darbinieku attiecībā personisku ambīciju labā, spējīgs aizmirst vai atteikties no savējiem vārdiem, kas galu galā nelabvēlīgi atspoguļojās kolektīva un visās organizācijās darba efektivitātē.

Regulāri nebija darba vietā, īpaši pirmdienās, savukārt pieprasot darbiniekus (izlases kārtībā) rakstīt paskaidrojumus par nokavējumu 2-5 minūtes.

Strīdīgās situācijās darba jautājumos draudēja ar atlaišanu vai iesniegumu policijā. Mēģinājumā ievainot un sodīt atņēma no būvētājiem dienestu transportlīdzekļu, ar ko ievērojami pazemināja darba ražotspēju organizācijā.

Pastavīgi demonstrē savu pārākumu darbinieku priekšā, pateicoties savam „ieņemamajam amatam”, kā arī demonstrē visatļautību, nebaidoties no soda.

Arodorganizācijas darbību un meģinājumi nokārtot kontaktu ar darba devēju ignorēja ne atzīstot to likumību. Vēloties pilnībā kontrolēt darbiniekus, neatbalsta viņu kultūras, izglītības un radošo spēju attīstību.

Vairākkārt kompromitēja sevi un organizāciju ar necienīgu uzvedību, sazinoties ar organizācijas klientiem, dažreiz tas beidzās ar izjaukšanu policijā.

Par atrašanās periodu amatā neizdevās uzlabot darba apstākļus un materiālo bāzi organizācijā, kā arī saņemt atzinību un nopelnīt autoritāti organizācijas darbinieku acīs.

Gluži otrādi parādīja sevi kā nekompetentu personu un ierobežotu vadītāju organizācijas darba specifikās.

Liela kolektīva daļa sadala doto uzskatu par R. Iliško personu, bet dod priekšroku par to noklusēt, baidoties no viņa represīvām darbībām, kā vadītāja un darba devēja.

Š.g. 25.09. R. Iliško griezās policijā ar melīgu iesniegumu par izdomāto zādzību organizācijā, par ko tika uzsākts kriminālprocess pret darbiniekiem A.Šaļti un I.Savicku.

Turpmāk šie darbinieki tika atstādināti no darba pienākumiem un tika atņemts vēl

viens dienesta transports.

Tā rezultātā tika pārtraukti visi ieplānotie darbi dzīvokļu fondā.

Ar savu iesniegumu R. Iliško apmeloja un mēģināja sabojāt dotu darbinieku reputāciju kolektīvā un visas pilsētas acīs.

Izmeklēšanas gaitā parādīja dokumentu viltošanas mēģinājumus, ar mērķi atzīt dotus personus par vainīgiem, kā arī radīja baumas par viņus ātro atlaišanu.

Nesagaidot policijas lēmumu un paskaidrojumu no darbiniekiem, griezās arodbiedrībā ar pieprasījumu sniegt piekrišanu par darba līgumus uzteikšanu ar darbiniekiem A.Šaļti un I. Savicku.

Tālāk turpināja atrodošus darbnespējas lapās darbiniekus vajāšanu, pastāvīgi pieprasot kādus absurdus paskaidrojumus uz neloģiskiem jautājumiem.

Š.g. 29.10 Kriminālprocess tika izbeigts, sakarā ar to, ka I.Savicka un A.Šaļta rīcībā nav saskatāmas Krimināllikuma sastāva pazīmes, un pamatojoties uz noziedzīga nodarījuma sastāva trūkumu.

R. Iliško valdījumā laikā ievērojami pasliktinājās ekonomiskā situācija organizācijā, kā arī organizācijas reputācija partnerus, klientus un pilsētas iedzīvotājus acīs.

Mēs uzskatam, ka Raimonda Iliško uzvedība neabilst viņa ieņemamajam amatam un paužam no savas puses pilnīgu neuzticību.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page