top of page

Policijas patvaļa pret arodbiedrības biedru


2014.gada decembrī Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības juridiskajā birojā (turpmāk „Arodbiedrība”) vērsās arodbiedrības biedrs Edvīns Trēgers.

Šobrīd Edvīns Trēgers pastāvīgi dzīvo VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” pilnā valsts apgādībā un aprūpē un ir otrās grupas invalīds.

2013.gada 14.novembrī Edvīnu Trēgeru netālu no viņa dzīvesvietas VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalni” aizturēja divi policisti, piespiedu kārtā iesēdināja viņu policijas automašīnā un nogādāja aprūpes centra teritorijā. Viņam tika atņemts mobilais telefons, tika veikta kratīšana viņa istabā. Tas viss notika pilnīgi prettiesiski un bez jebkādiem juridiskajiem dokumentiem.

Pēc tam Edvīns Trēgers tika nogādāts policijas iecirknī, kur viņu bez jebkāda pamata aizturēja tie paši policisti. Abi policisti amatu savienošanas kārtībā ir arī VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” apsargi.

VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” vadītāja Aija Petuhova redzēja šo policistu prettiesisko rīcību, tomēr nekādi nereaģēja uz sava klienta lūgumu pēc palīdzības.

Visas šīs darbības iedragāja centra klienta, invalīda Edvīna Trēgera veselību. Valsts policijā tika iesniegta sūdzība par policijas darbinieku prettiesisko rīcību attiecībā pret invalīdu, tomēr kriminālprocess netika uzsākts.

Pēc arodbiedrības jurista iesaistīšanās izmeklēšana tika atjaunota un lieta tika nosūtīta Valsts policijas Iekšējās drošības birojam, kas nodarbojas ar Valsts policijas darbinieku prettiesiskās rīcības izmeklēšanu.

2015.gada 16.janvārī Iekšējās drošības biroja izmeklētājs izmeklēšanas darbību veikšanai kā arodbiedrības pārstāvi uzaicināja juristu V. Istočniku.

2015.gada 15.janvārī Latvijas Republikas Labklājības Ministrijā ir iesniegta sūdzība par aprūpes centra vadītājas Aijas Petuhovas dienesta pienākumu nepilnvērtīgu izpildi.

Pēc LVIPUFDA iniciatīvas, 2015.gada 5.janvārī tika iesniegta prasība Jelgavas pilsētas administratīvajā tiesā pret Rīgas Domes mājokļu un vides departamentu, par atteikšanos nodrošināt Edvīnu Trēgeri ar sociālo mītni, kas ir pretrunā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page