Arodbiedrības pirmā Valdes sēde pēc 7.Kongresa.


​2015. gada 15. maijā Bauskā notika pirmā LVIPUFDA Valdes sēde pēc 7. Kongresa.

Valdes locekļi sadalīja pienākumus, apstiprināja darba plānu uz 2015. gadu, kā arī

piedalījās pansionāta "Derpele" koplīguma noslēgšanas pasākumā (attēlā).

LVIPUFDA_Valdes_sēde.JPG

#Arodbiedrība #Valdessēde

Featured Posts
Recent Posts