top of page

Arodbiedrības Valdes sēde Saeimā


2015. gada 17. jūlijā Saeimā notika LVIPUFDA Valdes sēde. Tika izskatīti sekojoši jautājumi : - par LR Saeimas arodorganizāciju; - par arodbiedrības biedru apdrošināšanu; - par biedru skaita pieaugumu; - par juridisko darbu u.c. Valde atzinīgi novērtēja Saeimas arodorganizācijas darbu un nosprieda nākošo Valdes sēdi sasaukt 18. septembrī Ludzā.

#arodbiedrība #Saeima #Valdessēde

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page