top of page

Arodbiedrības Valdes sēde Saeimā


2015. gada 17. jūlijā Saeimā notika LVIPUFDA Valdes sēde. Tika izskatīti sekojoši jautājumi : - par LR Saeimas arodorganizāciju; - par arodbiedrības biedru apdrošināšanu; - par biedru skaita pieaugumu; - par juridisko darbu u.c. Valde atzinīgi novērtēja Saeimas arodorganizācijas darbu un nosprieda nākošo Valdes sēdi sasaukt 18. septembrī Ludzā.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page