ICLM arodbiedrību konfederācija.


Arodbiedrība LVIPUFDA starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ICLM) dibināšanas kongresā, kurā piedalās Eiropas, Āzijas un Āfrikas arodbiedrības.


Featured Posts
Recent Posts