top of page

ICLM arodbiedrību konfederācija.


Arodbiedrība LVIPUFDA starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ICLM) dibināšanas kongresā, kurā piedalās Eiropas, Āzijas un Āfrikas arodbiedrības.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page