top of page

Tikšanās ar VID Vadību.


Š.g. 16. februārī LVIPUFDA priekšsēdētājs A.Jirgensons un LVIPUFDA revīzijas komisijas locekle J.Bukovska tikās ar VID Vadību. Notika domu apmaiņa par izdienas pensiju projektu muitas darbiniekiem, prēmēšanas sistēmu 2016. gadam, paredzētajām piemaksām pie algām. Arodbiedrība sagatavos Koplīguma projektu. Puses vienojās turpināt sociālo dialogu.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page