top of page

Arodbiedrības LVIPUFDA kārtējais panākums.


Arodbiedrības LVIPUFDA kārtējais panākums cīņā par darba algu palielināšanu.

2017.gada oktobrī arodbiedrības LVIPUFDA priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons vērsās pie Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša k-ga un citiem Domes vadītājiem ar vēstuli, kurā Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība, balstoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbinieku sūdzībām, pievērsa Daugavpils domes vadības uzmanību situācijai šīs iestādes darbinieku atalgošanas un sociālās aizsardzības jomā.

Saskaņā ar 2016.gada statistikas datiem, Daugavpils Sociālā dienesta darbinieku algas bija vienas no viszemākām Latvijā.

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Inga Goldberga, atbildot uz šo vēstuli, 2016.gada 17.novembrī informēja, ka strādājot pie Daugavpils pašvaldības 2017.gada budžeta, pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku algu palielināšana tika izvirzīta par prioritāti, un iestādes budžeta tika paredzēts finansējums sociālo darbinieki darba algas palielināšanai par 70 eiro (vīdēji) mēnesi.

Tas, par ko informēja I. Goldbergas k-dze, tika realizēts, un no 2017. gada 1. janvāra Daugavpils pilsētas sociālā dienesta darbinieku algas palielinātas par 25 – 110 eiro (vīdēji par 70 eiro).

Vislielākā atalgojuma palielināšana notika sociālā darba speciālistiem.

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība pateicas Daugavpils pilsētas domei par atbalstu un sadarbību un cer, ka arī turpmāk šī sadarbība būs tikpat konstruktīva un veiksmīga.

Arodbiedrības LVIPUFDA priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page