top of page

LM un arodbiedrības paraksta vienošanos


LM un arodbiedrības paraksta vienošanos

Šodien, 13. februārī, labklājības ministrs Jānis Reirs parakstīja ģenerālvienošanos starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrību un Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienību.

Labklājības ministrs pateicās arodbiedrību līderiem par līdzšinējo konstruktīvo sadarbību sociālā dialoga veicināšanā un līdzdalību nozarē strādājošo darbinieku interešu pārstāvēšanā, uzsverot:

„Svarīgs ne tikai kvalitatīvs pakalpojums klientiem, bet arī motivēti darbinieki. Virzība uz kvalitatīvu sociālo dialogu iespējama, ja visas puses izprot mērķi un virziens ir kopējs.

Mūsu sadarbība ir pozitīvais piemērs, kā veiksmīgi risināt sociālo dialogu nozarē, kopīgi meklējot vispiemērotākos risinājumus darbinieku atbalstam un motivēšanai.”

Ģenerālvienošanās paredz uzlabot ārstniecības personu, sociālo darbinieku, sociālā darba speciālistu, sociālo aprūpētāju un audzinātāju darba un atpūtas laika nosacījumus, darba samaksu un sociālās garantijas, kā arī atbalstu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

Ģenerālvienošanās attiecas uz tām Labklājības ministrijas padotībā esošajām sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, kurās ir izveidotas vienošanās arodorganizācijas.

Ģenerālvienošanās ir spēkā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page