top of page

NVA Darba koplīgums


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone ar Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības (LVIPUFDA) priekšsēdētāju Andreju Jirgensonu un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētāju Juri Kalniņu 19. decembrī parakstīja Darba koplīgumu - darba devēja un arodbiedrību rakstisko vienošanos par darbiniekiem labvēlīgākiem darba nosacījumiem, ņemot vērā gan darbinieku vajadzības un vēlmes, gan darba devēja iespējas.

Darba koplīgums NVA darbiniekiem paredz tādas sociālās garantijas kā, piemēram, par 3 stundām saīsinātā pirmssvētku darba diena, piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, brīvdiena, darbinieka bērnam uzsākot skolas gaitas.

Darba koplīgumā ir arī sadaļa, kurā iekļautas garantijas darbinieka kvalifikācijas celšanai, papildatvaļinājumam un citām iespējām. NVA jau vairākus gadus sadarbojas ar abām arodbiedrībām.

Informācija un foto no nva.gov.lv mājaslapas.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page