top of page

Tiesu administrācija.


Š.g. 21. decembrī Tiesu administrācijas direktors tikās ar Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Andreju Jirgensonu un Tiesu darbinieku arodorganizācijas priekšsēdētāju Ēriku Pūli, lai pārrunātu 2018. gadā plānotās tiesu reformas gaitu un citus tiesu sistēmā aktuālus jautājumus.

Plānotās tikšanās laikā pārrunāta gaidāmās tiesu reformas ieviešanas gaita, personālpolitikas jautājumi, darbinieku atlīdzība un cita tiesu darbiniekiem aktuāla informācija.

“Reformējot tiesas sagaidāmās vairākas pārmaiņas, kas skars tiesu darbiniekus, tāpēc mums ir svarīgi nodrošināt aktuālās informācijas apriti gan arodbiedrības pārstāvjiem, gan tiesu darbiniekiem”, stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Savukārt arodbiedrības priekšsēdētājs Ēriks Pūle atzinīgi novērtēja Tiesu administrācijas paveikto pilnveidojot tiesu iestāžu darbību un pateicās par līdzšinējo sadarbību.

Avots: www.tiesas.lv


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page