Arodbiedrības Goda biedrs


Ar š. g. 25. oktobra LVIPUFDA Valdes lēmumu slavenajai diriģentei Mārai Marnauzai  piešķirts arodbiedrības Goda biedra nosaukums (tāpat kā Rainim, Aspazijai un M.Naumovai). Apsveicam !!!

Ar š. g. 25. oktobra LVIPUFDA Valdes lēmumu slavenajai diriģentei Mārai Marnauzai piešķirts arodbiedrības Goda biedra statuss (tāpat kā Rainim, Aspazijai un M. Naumovai). Apsveicam !!!


Featured Posts
Recent Posts