top of page

Konkurss "Dzīve turpinās"Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības fotokonkursa “Dzīve turpinās”


NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Konkursu rīko Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu unFinanšu darbinieku arodbiedrības (turpmāk – LVIPUFDA) Valde.

1.2. Konkursa mērķis ir popularizēt darba un privātās dzīves saskaņošanu”COVID-19” laikā.

1.3. Konkursā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi pieteikumu dalībai fotokonkursā atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem.

1.4. Papildu informācija par konkursu: +371 29540549, lvpufda@apollo.lv

1.5. Konkursa norises laiks ir no 2020.gada 21.novembra līdz 2021.gada 1.februārim.


2.KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA

2.1. Katrs pretendents konkursa norises laikā var iesniegt līdz 3(trijām) paša uzņemtām fotogrāfijām, pievienojot aizpildītu konkursa pieteikuma anketu (skat. pielikumā).

2.2. Konkursam iesniedzamas fotogrāfijas, kas uzņemtas 2020.gadā.

2.3. Fotogrāfijas nedrīkst būt kombinētas vai montētas.

2.4. Netiks vērtētas un publiskotas:

2.4.1. pornogrāfiska un krimināla rakstura vai neveselīgu dzīvesveidu raksturojošas fotogrāfijas (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana);

2.4.2. citas kultūras, rases, reliģijas, etniskās piederības vai kādas personas aizskarošas fotogrāfijas;

2.4.3. fotogrāfijas, kas iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa.

2.4.4. Konkursa pieteikumi iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-pastu: lvpufda@apollo.lv


3. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA

3.1. Konkursam iesniegtās fotogrāfijas izvērtē LVIPUFDA izveidota komisija. Komisijas locekļi nepiedalās konkursā.

3.2. Fotogrāfiju izvērtēšanas kritēriji, ko komisija vērtē:

3.2.1. oriģinalitāte objekta vai kompozīcijas izvēlē;

3.2.2. izpildījuma tehniskās prasības un kvalitāte;

3.2.3. konkursa dalībnieka kā darba/u autora radošā ideja un mākslinieciskā kvalitāte;

3.2.4. atbilstība fotokonkursa mērķiem.

3.3. Iesniegtās fotogrāfijas komisija izvērtē nedēļas laikā pēc fotokonkursa noslēguma un nosak labāko fotogrāfiju autorus, kuri tiek paziņoti LVIPUFDA mājas lapā www.arodbiedriba.eu


4. BALVU FONDS

4.1. Konkursa balvu fonds ir 400 eiro.

5. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 3 (trīs) fotogrāfijas.

5.2. Iesniedzot pieteikuma anketu konkursam, pretendents pieņem un piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

5.3. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbus, ir atbildīgs par to, lai iesniegtajās fotogrāfijās redzamie cilvēki būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai.

5.4 Fotogrāfijas var iesniegt elektroniski lvpufda@apollo.lv.


6. FOTOGRĀFIJU IZMANTOŠANAS TIESĪBAS

6.1. LVIPUFDA iegūst tiesības bez maksas izmantot konkursa dalībnieku iesniegtās fotogrāfijas. Iesniedzot darbus konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt fotogrāfiju turpmākajai izmantošanai LVIPUFDA vajadzībām.

6.2. Veiksmīgākās konkursam iesniegtās fotogrāfijas tiks izmantotas fotoizstādes veidošanai.

6.3. Fotogrāfs, iesniedzot darbus LVIPUFDA un parakstot pieteikumu, piekrīt visiem iepriekšminētajiem fotokonkursa nolikuma punktiem.


P.S. Par fizisko personu datu aizsardzību: iesniedzot fotogrāfiju/-as, Jūs klusējot paužat piekrišanu tās izmantošanai foto stāstā un publiskošanai LVIPUFDA mājas lapā, kā arī apliecināt, ka esat saskaņojuši tās izmantošanu un publiskošanu arī ar citām fotogrāfijā redzamajām personām.Pielikums
.docx
Download DOCX • 15KB


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page