top of page

 Par arodbiedrību

 

 Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrībai – 100

 2020. gada janvārī aprit 100 gadu kopš ir dibināta Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku  arodbiedrība (turpmāk tekstā – LVIPUFDA).

 

 1920. gadā pirmais arodbiedrības nosaukums bija Latvijas Valsts darbinieku arodnieciskā biedrība un statūtos norādītais mērķis –  apvienot valsts iestāžu darbiniekus Latvijā savu tiesisko, ekonomisko, kulturālo un citu arodniecisko interešu aizstāvēšanai un  uzlabošanai. Pirmie LVIPUFDA goda biedri ir arī tautā plaši pazīstamie dzejnieki Aspazija un Rainis.

 

 Vēlākos gados LVIPUFDA kļuva par nopietnu un vērā ņemamu darba ņēmēju sociālo un ekonomisko interešu aizstāvi vairākās  Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs un dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos.

Par ko arī liecina mūsdienās esošais  plašais nosaukums.

 

 Šobrīd LVIPUFDA ir apvienojusi ap 4000 darba ņēmēju un 172 arodorganizācijas valsts un pašvaldību iestādēs, finanšu iestādēs  un uzņēmumos:

 

 §  valsts iestādēs: 

LR Saeimā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts  ieņēmumu dienestā, Latvijas valsts arhīvā, Latvijas valsts vēstures arhīvā, Finanšu ministrijā, Iekšlietu ministrijā, Labklājības  ministrijā, Aizsardzības ministrijā, Ieslodzījuma vietās u.c.;

 §  arodorganizācijas un biedri – Vairāk kā 50 pašvaldībās

 §  finanšu iestādēs: Citadele Banka, Latvijas Bankā, Swedbank, Luminor Banka

 §  Paula Stradiņa klīniskā univeritātes slimnīcā

 §  dažādos Latvijas uzņēmumos:

 

 LVIPUFDA un tās arodorganizācijas ir noslēgušas 5 nozares koplīgumus un 72 uzņēmuma koplīgumus.

 2008. gadā LVIPUFDA tika izveidots Sociālo garantiju fonds, kurš risina biedru sociālās un materiālās problēmas.

Jau tagad, fonda  palīdzību ir izmantojuši vairāk kā 500 biedru.

 

 LVIPUFDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un European Confederation of Independent Trade Unions (Eiropas neatkarīgo  arodbiedrību konfederācija) dalīborganizācija, kas nodrošina iespējas pārstāvēt un risināt biedru intereses ar Latvijas un Eiropas  kolēģu atbalstu.

bottom of page