top of page

Tikšanās ar Labklājības Ministrijas Valsts sekretāri


2015. gada 9. februārī LVIPUFDA priekšsēdētājs tikās ar Labklājības Ministrijas Valsts sekretāri Ievu Jaunzemi, personāla departamenta direktori Tamāru Osipovu un finansu vadības departamenta direktori Indru Kārkliņu, lai apspriestu darba samaksas jautājumus VSAA, NVA un sociālās aprūpes centros 2015. un 2016. gadā. Pozitīvi vērtējama veselības polišu ieviešana 2015. gadā un plānotais darba samaksas pieaugums2016. gadā. Joprojām atšķirīgs viedoklis dažiem "Valsts dienesta likuma" punktiem, bet vēl ir laiks arodbiedrībai pierādīt savu viedokli. Puses vienojās sadarboties arī turpmāk.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page