top of page

Arodbiedrības aktīvisti Dublinā.


Ludzas novada Domes arodorganizācijas priekšsēdētāja Līga Mežule piedalījās

CESI seminārā Dublinā "Arodbiedrības loma darbinieku informēšanā un uzklausīšanā sakarā ar pārmaiņām un strukturālām izmaiņām valsts un pašvaldības iestādēs Eiropā".


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page