Arodbiedrības aktīvisti Dublinā.


Līga_Mežule_Arodbiedrība_LVIPUFDA.jpg

Ludzas novada Domes arodorganizācijas priekšsēdētāja Līga Mežule piedalījās

CESI seminārā Dublinā "Arodbiedrības loma darbinieku informēšanā un uzklausīšanā sakarā ar pārmaiņām un strukturālām izmaiņām valsts un pašvaldības iestādēs Eiropā".

http://www.cesi.org/cesi-europe-academy-2015


Featured Posts
Recent Posts