top of page

Arodbiedrības aktīvisti Dublinā.


Līga_Mežule_Arodbiedrība_LVIPUFDA.jpg

Ludzas novada Domes arodorganizācijas priekšsēdētāja Līga Mežule piedalījās

CESI seminārā Dublinā "Arodbiedrības loma darbinieku informēšanā un uzklausīšanā sakarā ar pārmaiņām un strukturālām izmaiņām valsts un pašvaldības iestādēs Eiropā".

http://www.cesi.org/cesi-europe-academy-2015


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page