Uzbekijas kolēģa vizīte.


10. maijā Uzbekijas valdības delegācijas sastāvā arodbiedrībā viesojās Uzbekijas Valsts iestāžu arodbiedrības priekšsēdētājs Anvars Abdumuhtorovs. Sarunu rezultātā nolemts stiprināt abu arodbiedrību solidaritāti, noslēgt sadraudzības līgumu. 2018. gada apmainīties tūrisma braucieniem. LVIPUFDA apsolīja atbalstu Uzbeku kolēģu iesaistīšanā starptautiskajā arodbiedrību konfederācijā ICLM.


Featured Posts
Recent Posts